logo-transparent
Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Napisz

info@sinfronteras.pl

Ceny kursów języka hiszpańskiego

Semestr zimowy 2023/2024

Kursy Ekstensywne – Semestralne (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online)* Podręcznik gratis*

1590 zł

52 godz.

Kurs semestralny „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online)* Podręcznik gratis*

1590 zł

52 godz.

Kurs semestralny dla nastolatków „Chicos y chicas” (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online) Podręcznik gratis*

1590 zł

52 godz.

Kurs semestralny dla dzieci „Niños”

900 zł

30 godz.

Miesięczny kurs intensywny (stacjonarnie lub online, kursy organizowane co miesiąc przez cały rok. Zajęcia 4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne) Podręcznik gratis*

1350 zł

42 godz.

Dwumiesięczne kursy półintensywne (2 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne stacjonarnie lub online) Podręcznik gratis*

1350 zł

42 godz.

Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online)**

1650 zł

52 godz.

Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online)**

1650 zł

52 godz.

Kurs semestralny przygotowujący do MATURY - semestr jesienny (raz w tygodniu 4 godz. lub 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarny lub online)**

1590 zł

52 godz.

Kurs semestralny przygotowujący do MATURY - semestr wiosenny (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne lub dwa razy w tyg. po 2 godz. lekcyjne)**

1162 zł

38 godz.

Zajęcia indywidualne pakiet 10 godzin 60 min. stacjonarnie lub online

Zajęcia indywidualne DELE pakiet 10 godzin 60 min. stacjonarnie lub online

Zajęcia indywidualne MATURA pakiet 10 godzin 60 min. stacjonarnie lub online

Cena lekcji indywidualnej 60 min poza pakietem

1050zł / 1150

online / stacjonarnie

1200 zł/1300 zł

online/stacjonarnie

1150 zł/1250

online/stacjonarnie

130 zł online/140 zł stacj.

Minigrupa 2-osobowa w trybie zajęć indywidualnych, pakiet 10 godzin 60 min.

750 zł / os.

online

800 zł / os.

stacjonarnie

Minigrupa 3-osobowa w trybie zajęć indywidualnych, pakiet 10 godzin 60 min.

650 zł / os.

online.

660 zł / os.

stacjonarnie

Grupy zamknięte PREMIUM 3 osoby w grupie (stacjonarne lub online). Przy mniejszej liczbie osób zajęcia prowadzimy w trybie lekcji indywidualnych. Podręcznik gratis*

2250 zł

52 godz.

Wszystkie ceny są cenami netto, obecnie obowiązuje zwolnienie szkoleń językowych z podatku VAT, są to więc ceny ostateczne.

Ceny kursów języka hiszpańskiego obowiązujące w semestrze 2023/2024.

*podręcznik gratis (kursy grupowe) raz na 2 semestry nauki (1 poziom) , przy kursach online:
dla poziomów A1-A2 podręcznik tylko w wersji online. Dla pozostałych poziomów online:
podręcznik można odebrać w sekretariacie lub jest możliwa przesyłka przez InPost. Koszt przesyłki InPost– 18 zł.
**bez podręcznika (używane są inne materiały)
***grupy specjalne (indywidualnie ustalany kalendarz zająć) + 15% Słuchacze kursów grupowych Instytutu otrzymują nieodpłatnie oryginalny podręcznik o wartości 98 zł -112 zł (w zależności od poziomu).
Wszyscy słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z zajęć wyrównawczych z metodykiem nauczania raz podczas trwania kursu, po nieobecności na min. 6 godzinach lekcyjnych zajęć. Zajęcia wyrównawcze trwają od 30 do 45 min.

Redukcja liczby godzin w grupie mniejszej niż 4 osoby – cena kursu nie ulega zmianie:

Kurs semestralny:
od 4 do 8 osób – 52 godziny lekcyjne
3 osoby – 42 godziny lekcyjne

Kurs intensywny i półintensywny:
od 4 do 8 osób – 42 godziny lekcyjne
3 osoby – 32 godzin lekcyjnych

Kursy dla DZIECI:
od 4 do 8 osób – 26 godzin lekcyjnych
3 osoby – 20 godzin lekcyjnych

Warunki płatności:

Wpłaty na numery kont:
Dla słuchaczy kursów grupowych:
PANTA S.C Milanka Cirlić, Jose Gomez Moreno,
ul. Mazowiecka 12 lok.30, 00-048 Warszawa
PKO BP S.A I Odział w Warszawie:
PKO BP 66 1020 1013 0000 0102 0104 8784

Dla słuchaczy kursów indywidualnych:
SIN FRONTERAS Jose Gomez Moreno
ul. Mazowiecka 12 lok.30, 00-048 Warszawa
PKO BP S.A I Odział w Warszawie:
PKO BP 29 1020 1013 0000 0102 0253 6654

Zasady zwrotów za kursy semestralne:

Zasady zwrotów za kursy intensywne i półintensywne:

Kursy indywidualne:

Informacje Dotyczące Danych Osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Panta s.c. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. Mazowiecka 12 lok.30, adres do korespondencji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok.30, („Administrator”).

 1. Dane osobowe słuchaczy, uczniów i przyszłych uczestników kursów (podczas rekrutacji) przetwarzane są zakresie niezbędnym do wykonania umowy przeprowadzenia kursu językowego.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO*.

Dane przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do:

 • Wykonania umowy;
 • Rozpatrzenia roszczeń;

 

Po upłynięciu terminu wskazanego powyżej, dane przetwarzane będą jeszcze przez 10 lat dla potrzeb archiwalnych i w interesie podmiotu danych, aby był możliwy powrót do cyklu nauczania.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

 

2. Dane osobowe byłych słuchaczy, byłych uczestników kursów przetwarzane są w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta.

Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

 

3. We wszystkich przypadkach, gdy do przetwarzania obligują nas przepisy prawa polskiego lub unijnego, przetwarzanie będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. Dane zostaną usunięte zgodnie z okresem wynikającym z przepisów, w szczególności dotyczy to:

 • Danych o płatnościach przetwarzanych w związku z prawem podatkowym i rachunkowym;
 • Danych o egzaminach przetwarzanych w związku z prawem oświatowym (dla szkół niepublicznych);

 

We wszystkich przypadkach, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura opisana jest na stronach urzędu pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Państwa dane nie zostaną poddane automatycznemu profilowaniu w żadnym zakresie.

Dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, ale mogą zostać udostępnione naszym partnerom w celu realizacji wspomnianych powyżej celów. Odbiorcami danych mogą być: partnerzy handlowi realizujący na rzecz Administratora działania np. akcje marketingowe, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Wszystkie wnioski, uwagi, sprzeciwy związane z danymi osobowymi, przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@sinfronteras.pl jak i pocztą tradycyjną.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).