logo-transparent
Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Napisz

info@sinfronteras.pl

Ekstensywne Kursy Hiszpańskiego

STACJONARNIE LUB ONLINE

Kurs semestralny ekstensywny

Kursy semestralne organizujemy dwa razy w roku: od października do stycznia i od marca do czerwca.

Możesz zapisać się do kameralnej grupy stacjonarnej, większość grup nie będzie liczyć więcej niż 5-6 osób (maksymalna liczba osób w grupie to 8), odbywającej zajęcia w siedzibie Instytutu lub do grupy online (nie liczącą więcej niż 8 osób), na zajęcia w MS Teams w czasie rzeczywistym.

Cena kursu to 1590 zł. ORYGINALNY PODRĘCZNIK GRATIS!

Standardowe kursy semestralne obejmują 52 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota. Zajęcia trwają wtedy cztery godziny lekcyjne z jedną przerwą. Wszyscy słuchacze standardowych kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis, raz na dwa semestry nauki. Dla kursów online A1-A2 podręcznik tylko w wersji online. Wszyscy słuchacze otrzymują także dostęp do pakietu Microsoft 365 (przy wyborze kursu ONLINE).

Lektorzy są przydzielani do grup pod koniec rekrutacji, czyli przed samym rozpoczęciem kursu.

Najbliższy kurs:

Poniedziałek - środa (07.10) lub wtorek - czwartek (08.10) • 07:10–08:40 • 08:00–09:30 • 09:00–10:30 • 15:50–17:20 • 17:30–19:00 • 19:10–20:40 Tylko piątek (11.10): • 09:00–12:10 • 12:20–15:30 • 15.40–18:50 • 17:20–20:30 Tylko sobota (12.10): • 09:00–12:10 • 12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszej głównej siedzibie na ul. Mazowieckiej 12 oraz online. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik, materiały audio, oraz dostęp do pakietu Office 365 gratis.

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

Standardowe grupy tworzymy od 4 osób.