logo-transparent
Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Napisz

info@sinfronteras.pl

Kurs Hiszpańskiego na poziomie B2

Język hiszpański jeszcze nigdy nie był tak prosty i przystępny! Dzięki naszym kursom stacjonarnym oraz online podszkolisz swoje umiejętności i wejdziesz na jeszcze wyższy poziom językowy.

Kurs hiszpańskiego na poziomie B2 to jeszcze więcej możliwości swobodnego porozumiewania się. Na tym etapie będziesz już brał aktywny udział w rozmowach z osobami, dla których język hiszpański jest językiem ojczystym. Z łatwością wypowiesz się na prawie każdy temat, używając do tego logicznych i poprawnych gramatycznie zdań.

Avanzado B2

Hiszpański B2 to poziom zaawansowany. Jest to propozycja skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę. Na tym etapie będziesz swobodnie prowadził rozmowy z rodowitymi mieszkańcami Hiszpanii i to na rozmaite tematy, a nie tylko te podstawowe.

Avanzado B2 to przede wszystkim nowe, bogate słownictwo z kategorii nowych środków komunikacji, takich jak sms, e-mail, czat, a także z gastronomii, zdrowia, kina i teatru, środków masowego przekazu oraz sztuki i literatury.

Poziom B2 to również doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację.

Po kursie będziesz swobodnie posługiwał się czasami trybu oznajmującego Indicativo, w tym Futuro Perfecto Indicativo (czasem przyszłym złożonym, który składa się z dwóch komponentów).

Nauczysz się również używać trybu Subjuntivo w czasach:

Język hiszpański na poziomie B2 to także:

Korzyści z kursu – poziom B2

Kurs hiszpańskiego – poziom B2 da Ci większą pewność siebie w mowie. Pozwoli udoskonalić wszystkie kompetencje językowe, a więc pisanie i mówienie, z naciskiem na mówienie, rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego.

Kurs rozbuduje słownictwo, dzięki czemu zaczniesz wypowiadać się na jeszcze więcej tematów. Tym samym przejdziesz od mini dialogów do rozbudowanych debat i dyskusji.

W szkole językowej Sin Fronteras stawiamy na funkcjonalne wykorzystanie języka hiszpańskiego. Metoda, którą stosujemy, opiera się na 4 filarach: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Dzięki niej nabywasz praktyczne umiejętności posługiwania się językiem i szybko zaczynasz się w nim komunikować.

Umiejętności, jakie nabędziesz po kursie

Poziom B2 to kolejne, nowe umiejętności. Po kursie słuchacz jest w stanie wypowiadać się na wiele tematów w sposób spontaniczny i zrozumiały jednocześnie. Doskonale sobie radzi z gramatyką i potrafi prawidłowo stosować wszystkie czasy. Z powodzeniem czyta eseje i artykuły w gazetach. Rozumie wiadomości i programy nadawane w mass mediach.

Uczeń umiejętnie wyraża swoje opinie i własne zdanie. Bez problemu potrafi przedstawić zalety i wady poruszanego zagadnienia. Potrafi pisać formalne i nieformalne pisma, w tym ogłoszenia, życiorys, listy motywacyjne i formularze. Redaguje informacje i artykuły do prasy.